• Tartalom

27/2022. (XII. 8.) IM rendelet

27/2022. (XII. 8.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

2022.12.09.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre terjed ki.

2. § Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a devizaárfolyam-emelkedés következtében az illetmény- és költségtérítés devizaértékében bekövetkezett csökkenés hatásának mérséklésére legfeljebb a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól szóló 13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 2. § (2) és (4)–(8) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre vonatkozó szabályok szerint árfolyam-kompenzációt biztosíthat az EU ÁK működőképességének fenntartása érdekében a tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők esetében.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendeletet a KKM rendelet hatálybalépésének napján tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére