• Tartalom

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2022.09.02.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában,
a 2. és a 3. alcím, valamint az 1–10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában, i) pont ia)–id) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosítása

1. §1

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

19. §19

20. § (1)20

(2)21

(3)22

21. §23

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. § (1)29

(2)30

(3)31

(4)32

(5)33

(6)34

(7)35

(8)36

(9)37

28. §38

29. §39

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § (2) bekezdése, a 27. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 9. és a 10. melléklet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

31. § E rendelet 3. alcíme

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1)–(3a) bekezdésének és 28. cikk (1)–(4) bekezdésének,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. és 22. pontjának,

c) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez40

2. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez41

3. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez42

4. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez43

5. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez44

6. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez45

7. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez46

8. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez47

9. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez48

10. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez49

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § (2) bekezdése a 30. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

22

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 27. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 27. § (8) bekezdése a 30. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

37

A 27. § (9) bekezdése a 30. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

38

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 1. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 2. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 3. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 4. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 5. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 6. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 7. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 8. meléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 9. melléklet a 30. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

49

A 10. melléklet a 30. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére