• Tartalom

2022. évi XXXI. törvény

2022. évi XXXI. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról1

2023.04.01.

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

1. §2

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

9. §10

10. §11

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

17. §18

18. §19

9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

19. §20

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

27. §28

28. §29

29. §30

12. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

30. §31

31. §32

13. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

32. §33

33. §34

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

34. §35

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

16. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 22. § (2) bekezdése 2023. március 31-én lép hatályba.

41. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdés és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 4. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) Az 5–7. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 11. § és a 13. § az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 14–16. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 17. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 20. § és a 26. § a) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(8) A 21. §, a 22. §, a 24. §, a 25. § és a 26. § b) pontja, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(10) A 35. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi XXXI. törvényhez41

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. október 26. A törvény a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére