• Tartalom

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról1

2022.12.06.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. alcíme azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy

a)2

b)3 a Tv. 47. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés 2022. december 31. napjáig alkalmazandó.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 15-én lép hatályba.

(2)4

3. §5 Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépését6 megelőző napon hatályos 1. § a) pontra tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 44. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 18. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 19. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 13. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

Az 1. § a) pontját a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § b) pontja a 367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdését a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 18. pontja alapján nem lépett hatályba. A 3. §-t a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2022. december 6. 23:00.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére