• Tartalom

446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

2022.11.08.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások (ideértve a Ktv. 3/A. §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a koncessziós szerződés (koncesszió) megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult ajánlattételi eljárásokra, koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.

1. melléklet a 446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszter látja el a Ktv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat

1. A bányászati kutatás és kitermelés, valamint az ezekkel összefüggő bányászati melléktevékenység.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére