• Tartalom

2022. évi L. törvény

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról1

2023.01.13.

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §2

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

3. §4

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

17. §18

7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a)29

b)30

c)31

d)32

e)33

29. §34

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

30. §35

9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

31. §36

32. §37

33. §38

10. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

34. §39

35. §40

36. §41

37. §42

38. §43

11. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

39. §44

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

40. §45

41. §46

42. §47

43. § (1)48

(2)49

(3)50

(4)51

(5)52

(6)53

13.54

44. §

14. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

45. §55

15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

46. §56

47. §57

48. §58

49. §59

50. §60

51. § (1)61

(2)62

52. §63

53. §64

54. §65

55. §66

56. §67

57. §68

58. §69

59. §70

60. §71

61. §72

62. §73

63. §74

64. §75

65. §76

16. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

66. §77

17. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

67. §78

68. §79

69. §80

70. §81

71. §82

72. §83

73. §84

74. §85

18. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

75. §86

76. §87

77. §88

78. §89

79. §90

80. §91

19. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

81. §92

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

82. §93

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

83. §94

84. §95

85. §96

86. §97

87. §98

88. §99

89. §100

90. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

1. 101
2. 102
3. 103
4. 104
5. 105
6. 106
7. 107
8. 108
9. 109
10. 110
11. 111
12. 112
13. 113
14. 114
15. 115
16. 116
lép.

91. §117

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

92. §118

23. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

93. §119

24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

94. §120

95. §121

96. §122

97. §123

98. §124

99. §125

100. §126

25. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

101. §127

26. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

102. §128

27. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

103. §129

104. §130

105. §131

106. §132

107. §133

108. §134

109. §135

110. §136

111. §137

112. §138

28. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

113. §139

114. §140

29. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

115. §141

116. §142

117. §143

118. §144

119. §145

30.146

120. §

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

121. §147

32. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

122. §148

33. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

123. §149

124. §150

125. §151

126. §152

34. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

127. §153

128. §154

129. §155

130. §156

35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

131. §157

132. §158

133. §159

134. §160

135. §161

36.162

136. §

137. §

138. §

139. §

37. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

140. §163

141. §164

142. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

a)165

b)166

c)167

d)168

e)169

lép.

143. §170

38. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

144. §171

145. §172

146. §173

147. §174

39.175

148. §

40. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

149. §176

41. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

150. §177

151. §178

42. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása

152. §179

43. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

153. §180

44.181

154. §

45. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

155. §182

156. §183

157. §184

158. §185

159. §186

160. §187

161. §188

162. §189

163. §190

164. §191

165. §192

166. §193

167. §194

168. §195

169. §196

170. §197

171. §198

172. §199

173. §200

174. §201

175. §202

176. §203

177. §204

178. §205

179. §206

180. §207

181. §208

182. §209

183. §210

184. §211

185. §212

186. §213

187. §214

188. §215

189. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

1.216

2.217

3.218

4.219

5.220

6.221

7.222

8.223

9.224

10.225

11.226

12.227

13.228

14.229

15.230

16.231

17.232

18.233

19.234

20.235

21.236

22.237

190. §238

46. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

191. §239

192. §240

47. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

193. §241

194. §242

195. §243

196. §244

197. §245

198. §246

199. §247

200. §248

201. §249

202. §250

203. §251

204. §252

205. §253

48.254

206. §

49.255

207. §

208. §

50. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosítása

209. §256

51.257

210. §

52. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény módosítása

211. §258

53.259

212. §

54. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

213. §260

55. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

214. §261

215. §262

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

216. §263

217. §264

218. §265

219. §266

57. Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2021. évi L. törvény módosítása

220. §267

221. §268

58.269

222. §

59. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény módosítása

223. §270

224. §271

225. §272

60.273

226. §

227. §

61. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

228. §274

62.275

229. §

63.276

230. §

64. A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

231. §277

65. Záró rendelkezések

232. § (1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 189. § 21. és 22. pontja, az 54. alcím és a 218. § 2022. december 30-án lép hatályba.

(3) Az 1–3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a 21. §, a 28. § c) és d) pontja, a 8. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím, a 14. alcím, a 46–50. §, az 52–62. §, a 64. § 1–9., 12. és 14–33. pontja, a 65. §, a 16. alcím, a 68. §, a 72. §, a 74. § a) és c) pontja, a 78. §, a 19. alcím, a 20. alcím, a 84. §, a 86. §, a 87. §, a 90. § 13. pontja, a 91. § a) és b) pontja, a 22. alcím, a 24–27. alcím, a 33. alcím, a 34. alcím, a 40. alcím, a 42. alcím, a 43. alcím, a 164. §, a 165. §, a 169. §, a 181. §, a 187. §, a 189. § 10., 15. és 20. pontja, a 46. alcím, az 50. alcím, az 52. alcím, a 216. §, a 217. §, a 219. §, az 57. alcím, a 223. §, a 61. alcím, a 64. alcím és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. § (1) bekezdése, a 63. § és a 64. § 10., 11. és 13. pontja 2023. január 2-án lép hatályba.

(5) A 9. alcím és a 131–133. § 2023. január 12-én lép hatályba.

(7) A 89. § és a 90. § 1–12. és 14–16. pontja 2023. június 30-án lép hatályba.

(8) A 26. §, a 140. §, a 141. §, a 142. § b) és e) pontja, a 146. §, a 151. §, a 44. alcím, a 48. alcím, a 49. alcím és a 225. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(9) A 13. alcím 2023. október 1-jén lép hatályba.

(10) Az 51. § (2) bekezdése, a 188. §, a 195. §, a 200. § és a 203. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 41. §, a 43. § (6) bekezdése, az 58. alcím és a 60. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

(12) A 23. §, a 39. alcím és az 53. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(13) A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(14) A 194. §, a 199. § és a 202. § hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(15) A 23. §, a 39. alcím és az 53. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

233. § E törvény

a) 19. §-a, 20. §-a, 21. §-a, 22. §-a, 23. §-a, 26. §-a, 28. § b), c) és d) pontja, 29. § b) pontja, 212. § (1) bekezdése és 225. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

b) 108. §-a, 111. §-a, 112. § f) és i) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján,

d) 134. § c) pontja és 135. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

234. § A 32. § és a 33. § az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

235. § A 23. §, a 39. alcím és az 53. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

236. § A 28. alcím a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

237. § A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

238. § A 195. §, a 200. § és a 203. §

a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2022. évi L. törvényhez278

2. melléklet a 2022. évi L. törvényhez279

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. november 30.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

20

A 19. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

21

A 20. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 232. § (12) bekezdés alapján 3000. január 1-jén lép hatályba.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

28

A 27. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

29

A 28. § a) pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

30

A 28. § b) pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

31

A 28. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

35

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 41. § a 232. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

47

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 43. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § (6) bekezdése a 232. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

54

A 13. alcím (44. §) a 232. § (9) bekezdés alapján 2023. október 1-jén lép hatályba.

55

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 51. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § (2) bekezdése a 232. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

63

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 89. § a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

101

A 90. § 1. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

102

A 90. § 2. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

103

A 90. § 3. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

104

A 90. § 4. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

105

A 90. § 5. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

106

A 90. § 6. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

107

A 90. § 7. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

108

A 90. § 8. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

109

A 90. § 9. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

110

A 90. § 10. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

111

A 90. § 11. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

112

A 90. § 12. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

113

A 90. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 90. § 14. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

115

A 90. § 15. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

116

A 90. § 16. pontja a 232. § (7) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

117

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 105. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 106. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 107. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 109. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 110. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 111. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 113. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 114. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 115. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 116. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 30. alcím (120. §) a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

147

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 123. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 36. alcím (136-139. §) a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

163

A 140. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

164

A 141. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

165

A 142. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 142. § b) pontja a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

167

A 142. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 142. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 142. § e) pontja a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

170

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 146. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

174

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 39. alcím (148. §) a 232. § (12) bekezdés alapján a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

176

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 151. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

179

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 44. alcím (154. §) a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

182

A 155. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

183

A 156. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

184

A 157. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

185

A 158. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

186

A 159. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

187

A 160. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

188

A 161. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

189

A 162. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

190

A 163. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

191

A 164. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 166. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

194

A 167. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

195

A 168. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

196

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 170. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

198

A 171. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

199

A 172. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

200

A 173. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

201

A 174. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

202

A 175. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

203

A 176. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

204

A 177. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

205

A 178. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

206

A 179. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

207

A 180. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

208

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 182. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

210

A 183. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

211

A 184. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

212

A 185. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

213

A 186. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

214

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 188. § a 232. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

216

A 189. § 1. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

217

A 189. § 2. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

218

A 189. § 3. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

219

A 189. § 4. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

220

A 189. § 5. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

221

A 189. § 6. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

222

A 189. § 7. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

223

A 189. § 8. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

224

A 189. § 9. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

225

A 189. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 189. § 11. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

227

A 189. § 12. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

228

A 189. § 13. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

229

A 189. § 14. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

230

A 189. § 15. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 189. § 16. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

232

A 189. § 17. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

233

A 189. § 18. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

234

A 189. § 19. pontja a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

235

A 189. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 189. § 21. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 189. § 22. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 190. § a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

239

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 194. § a 232. § (13) bekezdés alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

243

A 195. § a 232. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

244

A 196. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 197. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 198. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 199. § a 232. § (13) bekezdés alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

248

A 200. § a 232. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

249

A 201. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 202. § a 232. § (13) bekezdés alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

251

A 203. § a 232. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

252

A 204. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 205. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 48. alcím (206. §) a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

255

A 49. alcím (207-208. §) a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

256

A 209. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

Az 51. alcím (210. §) a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

258

A 211. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

Az 53. alcím (212. §) a 232. § (12) bekezdés alapján a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

260

A 213. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 214. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 215. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 216. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 217. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 218. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 219. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 220. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 221. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

Az 58. alcím (222. §) a 232. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

270

A 223. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 224. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 225. § a 232. § (8) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

273

A 60. alcím (226-227. §) a 232. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

274

A 228. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 62. alcím (229. §) a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

276

A 63. alcím (230. §) a 232. § (6) bekezdés alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

277

A 231. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére