• Tartalom

2022. évi LVI. törvény

2022. évi LVI. törvény

az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról1

2023.04.01.

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

1. §2

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. §3

3. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

4. §5

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

5. §6

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

6. §7

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

7. §8

8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

8. §9

9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

9. §10

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

10. §11

11. §12

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

12. §13

12. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

13. §14

13. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

14. §15

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

15. §16

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

16. §17

16. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény módosítása

17. §18

17. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1)–(6) bekezdése 2023. február 28-án lép hatályba.

(3) A 17. § 2023. március 31-én lép hatályba.

19. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 4. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 6. § (1)–(3) és (7) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 7. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 8. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 10. §, a 11. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(9) A 17. § (1) bekezdése az Alaptörvény

a) IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

b) 43. cikk (4) bekezdése alapján,

c) VI. cikk (4) bekezdése alapján,

d) 24. cikk (9) bekezdése alapján,

e) 29. cikk (7) bekezdése alapján,

g) 31. cikk (3) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

(10) A 17. § (2) bekezdése az Alaptörvény

a) 12. cikk (5) bekezdése alapján,

b) 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi LVI. törvényhez19

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 14. A törvény a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére