• Tartalom

2022. évi VII. törvény

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról1

2022.06.23.

1.2

1. §

2. §

2.3

3. §

3.4

4. §

4.5

5. §

5.6

6. §

6.7

7. §

7.8

8. §

8. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

9. §9

9.10

10. §

10.11

11. §

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

12. §12

13. §13

12.14

14. §

15. §

16. §

17. §

13. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

18. §15

14.16

19. §

15.17

20. §

21. §

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

27. §

28. §

29. §

16.18

30. §

17. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

31. §19

18.20

32. §

33. §

34. §

19.21

35. §

20. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

36. §22

37. §23

38. §24

39. §25

40. §26

41. §27

42. §28

43. §29

44. §30

21.31

45. §

46. §

47. §

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

48. §32

49. §33

23.34

50. §

24.35

51. §

25.36

52. §

26. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

53. §37

27.38

54. §

28.39

55. §

56. §

29.40

57. §

58. §

59. §

60. §

61. §

62. §

63. §

64. §

65. §

30.41

66. §

67. §

68. §

69. §

31.42

70. §

71. §

32.43

72. §

33.44

73. §

34. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

74. §45

35.46

75. §

36. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

76. §47

37.48

77. §

38. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

78. §49

79. § §50

80. § §51

81. §52

82. §53

83. §54

84. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a)55

b)56

szöveg lép.

39. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

85. §57

40.58

86. §

41. Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 2017. évi LXXIV. törvény módosítása

87. §59

88. §60

42.61

89. §

43.62

90. §

91. §

44.63

92. §

45.64

93. §

46.65

94. §

95. §

47. A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény módosítása

96. §66

48. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

97. §67

98. §68

99. §69

100. §70

49. A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosítása

101. §71

102. §72

50.73

103. §

104. §

105. §

106. §

107. §

108. §

109. §

110. §

111. §

51.74

112. §

113. §

114. §

52.75

115. §

116. §

53.76

117. §

118. §

119. §

120. §

121. §

122. §

123. §

124. §

54. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény módosítása

125. §77

55.78

126. §

56.79

127. §

57. Záró rendelkezések

128. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. alcím az e törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(4) Az 1. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 51. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

(6) Az 56. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

129. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 14-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1. alcím (1–2. §) a 128. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. alcím (3. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

4

A 3. alcím (4. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

5

A 4. alcím (5. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. alcím (6. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

7

A 6. alcím (7. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

8

A 7. alcím (8. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. alcím (10. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

11

A 10. alcím (11. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

14

A 12. alcím (14–17. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. alcím (19. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

17

A 15. alcím (20–29. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

18

A 16. alcím (30. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

19

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. alcím (32–34. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

21

A 19. alcím (35. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

22

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 21. alcím (45–47. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

32

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 23. alcím (50. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

35

A 24. alcím (51. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

36

A 25. alcím (52. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

37

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. alcím (54. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

39

A 28. alcím (55–56. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

40

A 29. alcím (57–65. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

41

A 30. alcím (66–69. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

42

A 31. alcím (70–71. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

43

A 32. alcím (72. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

44

A 33. alcím (73. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

45

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 35. alcím (75. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

47

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. alcím (77. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

49

A 78. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

50

A 79. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

51

A 80. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

52

A 81. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

53

A 82. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

54

A 83. § a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

55

A 84. § a) pontja a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

56

A 84. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 40. alcím (86. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

59

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 42. alcím (89. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

62

A 43. alcím (90–91. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

63

A 44. alcím (92. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

64

A 45. alcím (93. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

65

A 46. alcím (94–95. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

66

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 50. alcím (103–111. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

74

Az 51. alcím (112–114. §) a 128. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

75

Az 52. alcím (115–116. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

76

Az 53. alcím (117–124. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

77

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 55. alcím (126. §) a 128. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

79

Az 56. alcím (127. §) a 128. § (6) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére