• Tartalom

7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról1

2022.08.01.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a villamos energia egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint kell értelmezni.

(2) Az e rendeletben foglaltakat az egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelettel (a továbbiakban: ESZ árrendelet) összhangban kell alkalmazni.

(3)2 Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás esetén 60,935 Ft/kWh,

c) az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás esetén 60,935 Ft/kWh.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályát veszti a Rendelet hatályvesztésével egyidejűleg.

1

A rendeletet a 20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdése a 8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére