• Tartalom

72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

az élelmiszermentésről

2022.03.03.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMK) az élelmiszermentés során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatallal mint kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervekkel (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) szorosan együttműködik, és szabálytalanság észlelése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíti, és az eljárását kezdeményezi.

2. § Az ÉMK tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárását kezdeményezi, ha a felajánló élelmiszer-kiskereskedőnek a felajánlott és visszavont vagy a karitatív szervezetek által le nem jegyzett élelmiszerekre vonatkozó – az élelmiszerek ingyenes felhasználásával, nem élelmiszercélú hasznosításával vagy megsemmisülésével összefüggő – tevékenységével, illetve nyilatkozatával kapcsolatban valótlanságot vagy jogszabálysértést észlel.

3. § Az élelmiszermentés során, az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat a felajánló élelmiszer-kiskereskedő, élelmiszer-vállalkozó, valamint a karitatív szervezet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint köteles megőrizni.

4. § (1) Az ÉMK létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggő központi alkalmazás szolgáltatás érdekében szükséges informatikai közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő egy eljárás keretében a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezdő nap az ÉMK-nak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő nap.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére