• Tartalom

9/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

9/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2022.03.06.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 17. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A rendőrség az elfogatóparancs hatálya alatt álló személy felkutatására irányuló intézkedések során a Körtv. 24–26. §-ában meghatározottak megfelelő – az adott ügyhöz mérten célszerű, célhoz kötött és kockázatelemzésen alapuló – végrehajtásával az érintett felkutatása és elfogása céljából)
e) – ha a körözést nem vonták vissza – a körözés elrendelésétől számított egy évet követően, saját hatáskörben legalább évente felülvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedés megtétele.”

2. Az Utasítás 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. A hatályos körözés alapjául szolgáló ügyek más rendőri szervnek történő átadása (hatáskör vagy illetékesség változása, kijelölés, egyesítés, elkülönítés, áttétel) esetén a HERMON-ban az átadó szerv az ügy iratainak megküldését követően, de legkésőbb a következő munkanapon gondoskodik a körözési adattal történő rendelkezési jog átadásáról, melynek a HERMON-ban történő átvételére az átvételre kötelezett rendőri szerv legkésőbb az átadást követő második munkanapon intézkedik.”

3. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 4. pont alapján hatályát vesztette 2022. március 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére