• Tartalom

3/2023. (II. 15.) ORFK utasítás

3/2023. (II. 15.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2023.02.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 11. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az eltűnésre vonatkozó bejelentést elsődlegesen fogadó, a körözési eljárás folytatására illetékes rendőri szerv a körözés elrendelése előtt legfeljebb nyolc órával végrehajtott előzetes ellenőrzés keretében – amennyiben az eltűnés körülményei alapján indokolt – ellenőrzi, hogy”

2. Az Utasítás 13. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendőrség az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárás során a Körtv. 20., 24. és 25., valamint 28. §-ában meghatározottaknak az adott ügyhöz mérten célszerű, célhoz kötött és kockázatelemzésen alapuló – kiemelt eltűnés esetén a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló ORFK utasítás szerinti forrónyomos tevékenység keretében történő – végrehajtásával”

3. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. Hatályát veszti az Utasítás 45. pont b) alpontjában a „vármegyei” szövegrész.

5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

Az utasítás az 5. pont alapján hatályát vesztette 2023. február 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére