• Tartalom

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

2023.08.30.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 32. és 33. pontjában és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1

2. Kockázatértékelés, megelőzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv

2. §2

3. §3

3. Ellátásbiztonságot szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok

4. §4

5. §5

6. §6

4. A földgázellátási válsághelyzetre vonatkozó döntések és intézkedések előkészítése

7. §7

8. §8

5. Intézkedések földgázellátási válsághelyzet esetén

9. §9

10. §10

11. §11

6. Az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó országos szintű, egységes korlátozási besorolás elkészítése és adatszolgáltatás

12. §12

13. §13

14. §14

7. A korlátozás elrendelése

15. §15

16. §16

8. A földgázvételezés elrendelt korlátozásának végrehajtása

17. §17

9. A biztonsági földgázkészlet igénybevételére vonatkozó szabályok

18. §18

19. §19

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–19. §, a 24. § és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

21. § (1) A 6. alcímet és az 1. mellékletet a felkészülés körében e rendelet hatálybalépésétől alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet alkalmazására való felkészülés érdekében, első alkalommal a szállítási rendszerirányító összeállítja és a Hivatalnak az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig jóváhagyásra benyújtja az országos szintű egységes korlátozási besorolás rendszertervét.

(3) Az országos szintű egységes korlátozási besorolás rendszerterv elkészítéséhez az érintett rendszerüzemeltetők minden szükséges tájékoztatást – a szállítási rendszerirányító által igényelt tartalommal, formában és határidőre – megadnak a szállítási rendszerirányító részére az e rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül.

(4) A szállítási rendszerirányító és az érintett rendszerüzemeltetők a Hivatal által jóváhagyott rendszerterv alapján saját korlátozási besorolási alrendszereiket 2023. november 1-jéig kiépítik.

(5) A földgázkereskedő a vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználó nyilatkozata alapján az e rendelet szerinti új korlátozási besorolását elvégzi, és azt az érintett rendszerüzemeltetőnek továbbítja 2023. november 15-ig. Az érintett rendszerüzemeltető a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat folyamatosan naprakészen tartja, és azokat 2023. november 30-ig a szállítási rendszerirányító rendelkezésére bocsátja az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint.

22. § Ez a rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. §20

24. §21

1. melléklet a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelethez22

1

Az 1. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

2

A 2. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

4

A 4. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

5

Az 5. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

6

A 6. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

7

A 7. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

8

A 8. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 9. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

10

A 10. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

11

A 11. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

12

A 12. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 13. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

14

A 14. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

15

A 15. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

16

A 16. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

17

A 17. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

18

A 18. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

19

A 19. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

20

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

22

Az 1. melléklet a 20. § (2) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére