• Tartalom

2023. évi XLI. törvény

2023. évi XLI. törvény

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról1

2023.09.02.

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

4.12

11. §

12. §

13. §

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

5. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

19. §13

20. §14

21. §15

22. §16

23. §17

24. §18

6. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

25. §19

7. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

26. §20

27. §21

28. §22

8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

29. §23

30. §24

31. §25

32. §26

33. §27

34. §28

35. §29

36. §30

37. §31

38. §32

39. §33

40. §34

41. §35

42. §36

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

43. §37

44. §38

45. §39

46. §40

47. §41

48. §42

49. §43

50. §44

51. §45

52. §46

53. §47

54. §48

55. §49

56. §50

57. §51

58. §52

59. §53

60. §54

61. §55

62. §56

63. §57

64. §58

10. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

65. §59

66. §60

11.61

67. §

12. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

68. §62

69. §63

70. §64

71. §65

72. §66

13. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

73. §67

74. §68

75. §69

76. §70

77. §71

78. §72

79. § (1)73

(2)74

(3)75

80. §76

14. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

81. §77

82. §78

83. §79

84. §80

15. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása

85. §81

86. §82

87. §83

88. §84

16. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

89. §85

90. §86

91. §87

92. §88

93. § (1)89

(2)90

(3)91

a)92

b)93

c)94

lép.

17. Az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény módosítása

95. §95

18. Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény módosítása

96. §96

97. §97

19. Záró rendelkezések

98. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 10. alcím az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 43. §, a 46–52. §, az 55–61. §, a 63. § 5–19., 37. és 43. pontja, a 64. § b)–d) pontja, a 76. §, a 77. §, a 79. § (1) bekezdése, a 89. §, a 90. §, a 93. § (1) és (2) bekezdése, a 94. § a) és c) pontja, a 18. alcím, a 3., a 8. és a 9. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 38. § és a 41. § i) és m) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. §, a 10. §, a 6. alcím, a 30. §, a 44. §, az 53. §, az 54. §, a 62. §, a 63. § 1–4., 20–36., 38–42. és 44–53. pontja, valamint a 64. § a), e) és f) pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 3–7. §, a 4. alcím, a 37. §, a 45. § és a 11. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 79. § (3) bekezdése, a 91. §, a 92. §, a 93. § (3) bekezdése, a 94. § b) pontja, az 5. melléklet és a 10. melléklet a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

(8) A 79. § (3) bekezdése, a 91. §, a 92. §, a 93. § (3) bekezdése, a 94. § b) pontja, az 5. melléklet és a 10. melléklet hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

99. § (1) A 73. §, a 74. §, a 76. §, a 79. §, a 80. § b) pontja, a 81. §, a 83. §, a 85. §, a 87. §, a 89. §, a 91. §, a 93. §, a 94. § c) pontja, a 96. §, valamint a 3–10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 80. § a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez98

2. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez99

3. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez100

4. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez101

5. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez102

6. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez103

7. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez104

8. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez105

9. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez106

10. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez107

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. alcím a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 37. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

32

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 45. § a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

40

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 11. alcím a 98. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

62

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 79. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 79. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 79. § (3) bekezdése a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

76

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 91. § a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

88

A 92. § a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

89

A 93. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 93. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 93. § (3) bekezdése a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

92

A 94. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 94. § b) pontja a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

94

A 94. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 5. melléklet a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

103

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 10. melléklet a 98. § (7) bekezdés alapján a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére