• Tartalom

7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2023.01.16.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. §15

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 15-én lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6–11. §, valamint a 14–15. § 2023. június 26-án lép hatályba.

17. § E rendelet 1–14. §-a a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 3., 5., 6., 8., 11. cikkének és 1. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

2

A 2. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

3

A 3. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

4

A 4. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

7

A 7. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

8

A 8. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

9

A 9. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

10

A 10. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

11

A 11. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

12

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

15

A 15. § a 16. § (2) bekezdés alapján 2023. június 26-án lép hatályba.

16

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére