Kear. – 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

Ket. – 2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

KKV tv. – 2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Kmr. – 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet

a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban

Knyt. – 2007. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Kpt1. – 1991. évi XXV. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

Kpt2. – 1992. évi XXIV. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

Ksktv. – 2012. évi XC. törvény

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kt. – 1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról

Küt. – 2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról