Péptv. – 2004. évi CXXII. törvény

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

Pftv. – 2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Pmt. – 2007. évi CXXXVI. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Pőtv. – 2011. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Praxis tv. – 2000. évi II. törvény

az önálló orvosi tevékenységről

Ptké. – 2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Ptv. – 1989. évi XXXIII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról