Tbj. vhr. – 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Tbtvr. – 1989. évi 2. törvényerejű rendelet

a takarékbetétről